Archief

Moeder van de Verlossing: Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen

17.09 u

Mijn liefste kinderen, Ik vraag dat jullie vanaf nu elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden om deze missie tegen satanische aanvallen te beschermen. Door elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden, zullen jullie de verdorvenheid van Satan en diegenen die hij beïnvloedt, afzwakken wanneer hij probeert zielen ervan af te houden om deze bijzondere oproep van de Hemel op te volgen.

Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige Rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen. De allerheiligste Rozenkrans is er voor iedereen en voor diegenen die van Mijn bescherming willen profiteren – het geschenk dat Ik van God ontving om de zielen te verdedigen tegen de Boze.

Zovelen van jullie, lieve kinderen, zullen gekweld worden tenzij jullie je laten vermurwen. Anders zullen jullie van deze missie weggetrokken worden. De vijanden van God zullen elke kracht die ze maar kunnen aanwenden, gebruiken om jullie tegen te houden. Ze zullen aan jullie trekken, jullie beledigingen toeschreeuwen en jullie van slechte dingen beschuldigen. Negeer dat en laat Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, jullie troost bieden en jullie voorzien van al de bescherming die jullie nodig hebben!

Tijdens de missie van Mijn Zoon op aarde werd Hij op zoveel manieren verraden. Men wachtte Hem in de dorpen op met stenen in hun handen. Toen Hij langsliep met de honderden die Hem volgden, smeten ze vanuit schuilplaatsen deze stenen naar Hem zodat niemand zou weten wie ze waren. Zij haatten Hem, gaven Hem aan bij de kerkelijke autoriteiten, verspreidden gemene leugens over Hem en zeiden dat Hij met een kwade tong sprak en tegen God lasterde. Nochtans kon niet één van hen juist uitleggen hoe Hij zich aan dergelijke dingen schuldig maakte. Zij besteedden bovendien veel tijd aan het aansporen van leerlingen Hem te verloochenen. Velen van hen deden dat. Verder waarschuwden de farizeeën al diegenen die in de tempels de diensten bijwoonden, dat zij nooit meer in het Huis van God binnengelaten zouden worden als zij Mijn Zoon zouden blijven volgen. En velen van hen hielden er mee op Mijn Zoon te volgen. Diezelfde zielen huilden bittere en bedroefde tranen nadat Mijn Zoon gekruisigd werd, want het was pas dan dat zij beseften hoe ze Hem onrecht aangedaan hadden.

Hetzelfde zal gelden voor deze missie, die de weg effent voor de Heer en de Grote Dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon. Er zal alles aan gedaan worden om de Restkerk te verzwakken. Alles zal in het werk gesteld worden om jullie vastberadenheid te verzwakken. Elk mogelijk plan zal in het leven geroepen worden om jullie ertoe aan te zetten jullie eigen heil en dat van anderen de rug toe te keren.

Jullie mogen nooit toestaan dat de geest van het kwaad jullie geest tempert, jullie geloof verzwakt of jullie ertoe aanzet Mijn Zoon te verloochenen. Verlies nooit het vertrouwen in Mijn Zoon of Zijn belofte om terug te komen om de mens het Nieuwe Begin te brengen! Hij zal jullie nooit in de steek laten. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor jullie allen is, de pijn die jullie doorstaan, evenals de offers die jullie voor Hem brengen.

Denk eraan, jullie zijn de Zijnen, en wanneer jullie echt bij Hem horen en jullie aan Hem overgeven, gaan jullie deel uitmaken van Zijn Licht. Het Licht, aanwezig in de zielen, haalt de duisternis die in andere zielen aanwezig is naar boven. Wanneer Satan op die manier zielen gebruikt, zal hij zijn woede kenbaar en voelbaar maken. Wanneer er bezwaren gemaakt worden tegen deze missie, die door God gezegend is, zullen ze nooit rationeel of kalm zijn. Deze getoonde razernij zal een duidelijk teken zijn van hoezeer deze missie door Satan gehaat wordt. Dat is de reden waarom Mijn heilige Rozenkrans elke dag door jullie allen gebeden moet worden om deze missie te beschermen.

Vertrouw altijd op Mijn instructies, want Mijn Zoon heeft Mij bevolen om jullie allemaal te helpen omgaan met de druk die jullie namens Hem te verduren zullen krijgen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing