Archief

Naarmate het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zal men erg ver gaan om hun aanbidding van de duivel openlijk te verkondigen

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie zullen Mijn leerlingen niet alleen herkennen aan hun geloof, maar ook aan hun werken. Tenzij jullie je geloof beleven in jullie gedachten, woorden en daden heeft het geen zin te zeggen dat jullie Mij beminnen. Het is maar door de vruchten die jullie voortbrengen, dat jullie werkelijk kunnen zeggen dat jullie toegewijde leerlingen van Mij zijn. Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij beminnen, kunnen jullie diegenen die jullie bijstand inroepen – diegenen die naar troost snakken – niet afwijzen. Jullie gaan het helpen van anderen, die vervolgd worden of die pijn lijden, niet uit de weg als jullie de Mijnen zijn. Jullie spreken niet gemeen of onvriendelijk over een andere ziel als jullie trouw zijn aan Mijn Leer.

Anderzijds zullen jullie in staat zijn om diegenen die Mij eer bewijzen, duidelijk te herkennen aan de vruchten die zij dragen. Zij zullen nooit bang zijn om het ware Woord van God te verkondigen. Zij zullen altijd de Waarheid spreken. Zij zullen nooit kwaad over een ander spreken en zij zullen de eerste zijn om de zielen, de behoeftigen en diegenen die naar de Waarheid op zoek zijn, troost te bezorgen. Zij zullen de noden van anderen steeds boven hun eigen noden stellen, geduld aan de dag leggen wanneer zij in Mijn naam aangevochten worden en zij zullen zwijgen wanneer zij gebukt gaan onder vervolging vanwege hun trouw aan Mij. Zij zullen altijd bidden voor de ziel van anderen en voor de hele mensheid Mijn barmhartigheid afsmeken. Hoewel Ik dus van dergelijke zielen troost en steun ondervind, streef Ik er enkel naar om de zielen die door de sluier van misleiding bedekt zijn -  ten gevolge van de invloed van Satan in hun leven – in Mijn barmhartigheid te trekken.

Terwijl Ik op de Grote Dag wacht dat Ik Mijn Troon zal terugeisen, moet Ik de lijdensweg ondergaan van het Beest, Satan, te zien zitten op zijn troon - vol trots met zijn armen erop rustend, de voeten uit elkaar, met de kop van een geit – terwijl hij zich wentelt in de ophemeling die hij krijgt van diegenen die hij in de val lokt. De geit is een symbool van zijn teistering, waarbij hij het lichaam en de ziel verslindt van allen die hij bezit door de zonde van de ontucht. Zijn eerste doelstelling is het menselijk lichaam te bezoedelen door de zielen ertoe aan te zetten zich op elke mogelijke manier door de zinnen te verlagen. Zijn invloed is overal aanwezig en het symbool van de geit en zijn horens zal in elk gebaar zichtbaar zijn. Zijn arrogantie zal weldra blijken uit de symbolen waartoe hij zijn volgelingen zal aanzetten die te tonen in elk facet van het leven om aan hem hun trouw te bewijzen.

Naarmate het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zal men erg ver gaan om hun aanbidding van de duivel openlijk te verkondigen, en ieder die meent dat dit onschuldig zou zijn, zou er goed aan doen om daar nu mee op te houden. Zij moeten Mij, Jezus Christus, smeken om hen te helpen de boze macht, die in de wereld uitgeoefend zal worden door de macht die Satan in deze tijden zal bezitten, te overwinnen.

Voor elke verzetsdaad tegen Mijn Kerk zal Mijn Vader de boosdoeners straffen. Voor elke daad van ontheiliging die men in de tempels van God doorvoert, zal men enorm lijden. Maar op de dag dat ze Mijn Lichaam - de Heilige Eucharistie - ontwijden, zal een grote kastijding zoals er nog nooit eerder een gezien werd, Mijn vijanden treffen.

Ik smeek al diegenen die in Mij, jullie geliefde Jezus Christus, geloven om jullie bewust te zijn van de grootste gruwel die op dit moment gepland wordt om Gods kinderen te vernietigen. Het verdorven plan om zielen ertoe te verleiden God te verloochenen, door zichzelf naar lichaam en ziel aan het Beest te verkopen, wordt listig georkestreerd door de wereld van de rockmuziek, film, politiek en religie.

De tijd is gekomen waarin vanuit de Tempel van God de teistering aan de wereld bekendgemaakt gaat worden. Terwijl veel mensen een dergelijke gruwel zouden afwijzen als hen dit op een open manier voorgelegd zou worden, bestaat de waarheid erin dat velen van hen er niets van zullen afweten. Maar wanneer de satanische symbolen in de kerken aangebracht zullen worden, zullen deze op de onschuldigen een macht uitoefenen en zonder jullie gebeden, offers en lijden zullen zij van Mij afgenomen worden.

Wanneer in de toekomst die tijd aanbreekt, zullen deze zielen diegenen van jullie die de Waarheid kennen, niet geloven. Wanneer bovendien de essentie van Gods Tegenwoordigheid aangetast wordt door Zijn Kerk op aarde, zullen de effecten daarvan overal ter aarde gevoeld worden. Het Licht van God zal dan afnemen doordat de Tegenwoordigheid van God opgeheven zal zijn. Alleen de duisternis zal zich verspreiden.

Ik vraag jullie, Mijn trouwe dienaren, jullie plicht te doen en alert te blijven voor alle dingen waarvoor jullie gewaarschuwd werden. Tot Mijn gewijde dienaren die weldra duidelijk zullen begrijpen wat er zich voor jullie ogen aan het afspelen is, zeg Ik dit. Het zal op Mijn bevel zijn dat Ik jullie zal opdragen jullie heilige plichten te vervullen om zoveel zielen te redden als jullie kunnen, door aan Mijn Woord trouw te blijven en Mijn kudde te voeden tot Ik Mij op de Grote Dag bekendmaak.

Jullie Jezus