Archief

God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart

15.00u

Mijn liefste dochter, vandaag is een bijzondere dag aangezien Ik eindelijk het geschenk van jouw volledige aanvaarding van deze missie gekregen heb.

Wanneer Ik het hart raak van de zielen waarop Ik een beroep doe om Mijn Woord te verkondigen, is dat overweldigend voor die uitverkoren ziel. Mijn aanwezigheid schokt evenzeer als het kalmeert. Dit zorgt voor een enorme ommekeer, en dat vergt een volmaakt vertrouwen van de ziel. Het is beangstigend voor allen die Mijn inmenging aanschouwen aangezien het grote onderscheiding gebiedt vanwege de botsing van emoties die in de ziel opgewekt worden.

Aanvankelijk is de ziel verzwakt door de pure kracht van de aanwezigheid van de Heilige Geest, en het lichaam voelt zwaar aan. De zintuigen zijn verscherpt en het verstand is verstompt. Snel daarna komt er de natuurlijke drang zich af te vragen wat er aan het gebeuren is en kan er twijfel opkomen. Maar de aanwezigheid van de Heilige Geest is ondoorgrondelijk en zal zo blijven tot Mijn Wil geschiede, zolang de ziel aanvaardt wat ervan verwacht wordt. Het verlangen naar duidelijkheid, samen met de behoefte aan geruststelling, overspoelen de ziel vervolgens. En terwijl deze troost en moed zoekt, kan de kracht van de Heilige Geest geen halt toegeroepen, niet tegengehouden of geweerd worden.

De bereidwilligheid van de ziel om toe te laten een instrument van de Heilige Geest te worden, teneinde de Waarheid te verkondigen, leidt ertoe dat deze niet bij machte is het Woord op enige wijze te beïnvloeden, ertegenin te gaan of te vervalsen.

Het menselijk verstand vecht daar van tijd tot tijd tegen. Hoewel de ziel door de Heilige Geest gerustgesteld wordt en er niet langer bang voor is, is er altijd de hoop aanwezig dat zodra de missie afgelopen is voor de ziel het leven zal doorgaan als voorheen. Maar natuurlijk is dat niet altijd het geval. Zo komt er in deze missie, Mijn missie om Mijn kinderen te verzamelen en hen in Mijn wereld zonder einde in veiligheid te brengen, geen einde aan deze missie. Deze zal tot op de laatste dag van kracht blijven. Nu je dit feit aanvaardt en niet langer enig ander alternatief verlangt, kan je eindelijk vrede in je hart vinden, Mijn dochter.

Kinderen, het is maar wanneer jullie Mijn geschenk aan de wereld van het Boek der Waarheid eindelijk aannemen, dat jullie vrede in jullie hart zullen vinden. Het is maar wanneer jullie aannemen dat Ik, de Allerhoogste God – al wat is en zal zijn –, Mij aan de wereld mededeel, dat jullie in staat zullen zijn om volkomen op Mij te vertrouwen.

Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart. Zodra jullie dat doen, zal Ik jullie overspoelen met Mijn vrede en liefde. Pas dan zullen jullie vervuld zijn van vreugde en geluk. Pas dan zullen jullie vrij zijn.

Jullie Vader

God de Allerhoogste