Archief

Moeder van de Verlossing: Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden

15.27 u

Mijn kind, voor zielen die Mijn Zoon ooit kenden en die van Hem afdwaalden, is het moeilijker om terug tot Hem te komen dan voor diegenen die Hem helemaal nooit gekend hebben.

Wanneer jullie de liefde van Jezus ervaren en Hem dan de rug toekeren, schept dat een grote leegte in jullie leven. Niets kan ooit Zijn aanwezigheid vervangen. Wanneer een ziel dan terug naar Hem probeert te komen, en hoewel Mijn Zoon met grote liefde en geduld op hem wacht, weet die persoon nog niet zeker hoe zijn hart open te stellen.

Als jullie je vervreemd voelen van Mijn Zoon, mogen jullie nooit bang zijn op Hem te roepen. Jullie moeten nooit beschaamd zijn om jullie voor Hem te tonen, want Hij is steeds barmhartig en zal elke zondaar vergeven wanneer Hem hier door een berouwvolle ziel om gevraagd wordt.

Wanneer jullie een beroep willen doen op Mijn Zoon, moeten jullie Hem gewoon verzoeken om jullie in Zijn barmhartigheid op te nemen, en de rest aan Hem overlaten.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed (133) ‘Een roep om naar God terug te keren’:

Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel,
die U liet varen omdat ik blind was.
Vergeef mij voor het vervangen van Uw liefde
door nutteloze dingen die niets te betekenen hebben.
Help mij de moed verzamelen om aan Uw zijde te lopen,
om Uw liefde en barmhartigheid met dankbaarheid aan te nemen.
Help mij om dicht bij Uw Heilig Hart te blijven
en nooit opnieuw van U af te dwalen. Amen.

Diegenen die Mijn Zoon niet kennen en voor de troon van God, de Allerhoogste, gebracht willen worden, moeten dit kruistochtgebed (134) ‘Om in het bestaan van God te geloven’ bidden:

O Allerhoogste God, help mij in Uw bestaan te geloven.
Schuif al mijn twijfels aan de kant.
Open mijn ogen voor de waarheid over het leven na dit leven
en leid mij naar de weg naar eeuwig leven.
Laat mij a.u.b. Uw aanwezigheid voelen
en verleen mij het geschenk van het ware geloof,
voor de dag dat ik sterf. Amen.

Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden, en aan diegenen die deze bidden, zal de Waarheid getoond worden en hun hart zal vervuld worden met een grote liefde, die zij op aarde nog nooit eerder ervaren zullen hebben. Vervolgens zal hun ziel gezuiverd worden.

Ga nu in de wetenschap dat wanneer jullie God nabij zijn, jullie met de genade van grote vrede gezegend zullen worden!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing