Archief

Moeder van de Verlossing: Wanneer de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen

16.15 u

Mijn kind, wanneer de tijd komt dat de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen. Mij werd de genade geschonken in staat te zijn hun de moed te geven die zij nodig zullen hebben om Mijn Zoon te blijven dienen. Ik heb het vooral over de priesters in de Katholieke Kerk, want zij zullen meer te lijden hebben dan enige andere dienaar van God.

Wanneer de dag aanbreekt dat zij opgeroepen worden een eed te zweren die de Goddelijkheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zal ontkennen, mogen zij nooit twijfelen aan de ware bedoelingen van diegenen die dit van hen eisen. Wanneer hun gevraagd wordt af te stappen van de betekenis van de Heilige Eucharistie en een nieuwe interpretatie te aanvaarden, zullen zij weten dat het uur gekomen is. Dat zal de dag zijn die het begin van het einde zal zijn, en overal zal onder de kap van de kerken het afbrokkelen van de muren aanschouwd worden.

Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen het hoofd zullen moeten bieden, dit kruistochtgebed (135) ‘Om de Waarheid te verdedigen’ bidden:

O geliefde Moeder van de Verlossing,
help mij in mijn moment van nood.
Bid dat ik door de kracht van de Heilige Geest
gezegend word met de gaven,
die over mijn onwaardige ziel uitgestort worden
om te allen tijde de Waarheid te verdedigen.
Steun mij in elk voorval
waar er mij gevraagd wordt om de Waarheid, het Woord van God,
de heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te verloochenen.
 
Help mij gebruik te maken van de genaden
die ik ontvang om voet bij stuk te houden
tegen de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen
die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.
 
Help mij in mijn uur van nood.
Schenk mij, ter wille van de zielen, de moed
om elk kind van God te voorzien van de Sacramenten
wanneer mij door de vijanden van God
wellicht verboden wordt om dat te doen. Amen.

Wanneer deze tijden aanbreken, moeten jullie bereid zijn om het Werk van God te blijven voortzetten en Zijn kruis met veerkracht en geduld dragen omwille van jullie eigen ziel en die van al Gods kinderen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing