Archief

Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen

23.38 u

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn boodschappen zich verspreiden en aangezien deze de behoefte opwekken om velen ertoe aan te zetten zich tot Mij te wenden, zal men getuige zijn van veel wonderen.

De niet-gelovigen, diegenen met elke mogelijke geloofsovertuiging en diegenen die zich voor Mij afgesloten hebben door hun zondige leven, zullen zich bekeren. Dat beloof Ik jullie. De mensen wier ogen gesloten zijn, zullen deze openen. Diegenen met haat in hun hart zullen tranen van vreugde huilen zodra het gewicht van hun last opgeheven wordt. De mensen die Mij helemaal niet kennen, zullen Mij erkennen. Zovelen zullen Mij benaderen en op Mij roepen, en de aanwezigheid van de Heilige Geest zal door velen gevoeld worden wanneer zij eindelijk aannemen dat Ik ingegrepen heb om hen te behoeden voor allerlei kwaad.

Mijn dochter, stel alsjeblieft al diegenen gerust die zich bedroefd voelen door de manier waarop Mijn bestaan in de wereld ontkend wordt! Zeg hun dat, hoewel elk spoor van Mij weerlegt zal worden, Ik door de genade van God de ziel van diegenen die op Mij roepen, zal blijven verlichten! Ik zal de Mijnen nooit in de steek laten. Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen. Door gewoon hun trots opzij te schuiven en Mij te vragen om een teken van Mijn aanwezigheid, zal Ik aan hen gehoor geven. Nooit eerder heb Ik op zo’n grote schaal ingegrepen zoals Ik dat nu doe. Het is door Mijn verlangen om de hele mensheid te redden, dat Ik zal doordringen tot het hart van diegenen die Mij tot nu toe geloochend hebben, als en wanneer zij op Mij roepen.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik blik vooruit op de liefde en vreugde wanneer Ik jullie hart en ziel zal vervullen op het ogenblik van verzoening, want dat is de zoetheid van jullie bekering. Dat zal het moment zijn waarop jullie je ziel ontsluiten en het mogelijk maken dat het Licht van God jullie het grootste geschenk zal bezorgen dat jullie maar zouden kunnen voorstellen – het geschenk van eeuwig leven.

Jullie Jezus