Archief

Moeder van de Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven

16.00 u

Mijn lief kind, net zoals de Heilige Geest, een geschenk van God, op de apostelen van Mijn Zoon neerdaalde, zal deze ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijden Mijn Zoon beminnen.

Mijn Vader heeft veel plannen die Hij zal uitvoeren om echt elk kind van Hem te redden. Deze plannen omvatten veel wonderbaarlijke gebeurtenissen waaronder de uitstorting van een bijzondere genade, de openbaringen die jou door deze boodschappen gegeven worden, om ervoor te zorgen dat Gods kinderen niet het verkeerde pad opgaan, en nog veel andere ingrepen. Een aantal van deze ingrepen zullen in de vorm van ecologische straffen komen. Wanneer deze zo’n constante worden, zal de mens niet langer kunnen zeggen dat de overstromingen, aardbevingen, tsunami’s, vulkanen en orkanen door de verwaarlozing van de aarde door de mens veroorzaakt worden.

God voert het beheer over de aarde, want Hij schiep deze. Hij zal het lot ervan bepalen – niemand anders – want alle macht komt Hem toe.

Terwijl de plannen en verdorven daden van de Boze in elke natie floreren, zal Mijn Vader de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven. Elke daad van ontheiliging tegen God in zal geëvenaard worden door Zijn vergeldingen, wat een ondraaglijke kastijding zal opleveren. De zonden van de mens zullen door Mijn Vader fel bestreden worden, en de mens moet de macht van God nooit onderschatten.

Gods liefde mag nooit als vanzelfsprekend beschouwd worden. Hij mag nooit als zwak gezien worden, gewoon maar omdat Zijn liefde voor Zijn kinderen onpeilbaar is. Zijn barmhartigheid is groot en al diegenen die God beminnen zullen gespaard worden tijdens de beproevingen, die op de mensheid losgelaten zullen worden doordat God aan de kant geschoven wordt voor valse goden en de obsessie van de mensheid voor zichzelf.

Bid, bid, bid want alle voorzegde dingen ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn Zoon zullen nu een aanvang nemen! De gebeurtenissen zullen vlug plaatsvinden, en Satans leger zal de Kerken van Mijn Zoon met afgemeten stappen bestormen waardoor weinigen het zullen opmerken. Later zullen ze zich daar niet meer om bekommeren, want niet lang daarna zullen zij zovelen misleid en in hun klauwen hebben, dat zij hun ware bedoelingen niet langer hoeven te verbergen.

Jullie, Mijn lieve kinderen, moeten jullie nu voorbereiden, rustig blijven, alles doen wat jullie opgedragen werd te doen en bidden. Blijf samen! Bezorg andere zielen de Waarheid, bid intens om de bekering van diegenen die niet in God geloven en voor al diegenen die de gedachtenis van Mijn Zoon, Jezus Christus, beledigen!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing