Archief

Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

15.43 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd komt dichtbij en de Hemel is zich aan het voorbereiden op het grote banket wanneer de Hemel zich samenvoegt met de aarde om één te worden.

Er zijn veel voorbereidingen aan de gang, en Mijn geliefde Vader is van plan om diegenen die Hem niet kennen veel geschenken te brengen. Al de engelen en heiligen hebben hun krachten gebundeld om voor alle zielen te bidden in de hoop dat alle mensen, vooral diegenen die onwetend zijn van het bestaan van Hemel en hel, de Waarheid krijgen.

Wanneer zielen het Woord van God aangereikt wordt, verwelkomen zij dit niet altijd. In plaats daarvan schuwen zij het Woord terwijl het hun enige middel tot redding is. Waarom is de mens zo halsstarrig en erop uit enkel daarin te geloven wat hij wil, en slechts dat wat zijn eigen ego bevredigt? Waarom kan de mens de samenhang niet zien tussen de zonde in zijn leven en het gevoel van ontevredenheid dat hij gewaarwordt door zijn verzuim om te aanvaarden dat hij niets is? Het is maar vanwege de liefde van Mijn Vader voor de wereld en al Zijn kinderen dat de mens zoveel kansen gekregen heeft om ongeschonden te worden. Toch zou hij liever een half leven leiden waarin God slechts in bepaalde gevallen, en waar het hem goed uitkomt, een plaats toegekend wordt.

Ik, Jezus Christus, zal binnenkort de geest openen van diegenen die het Woord van God niet herkennen in deze boodschappen. Ik zal aan hun hart trekken en hen vervullen met een verlangen naar de Waarheid. Terwijl jullie volgepropt worden met valsheden, er jullie onwaarheden voorgehouden worden en jullie met leugens gevoed worden over de zonde en hoe die in Gods ogen gezien wordt, zal Ik er als een barrière staan om jullie te beschermen. Ik zal velen frustreren, want Ik geef niet op wanneer de mens de gave van de Heilige Geest negeert. Ik zal als een doorn in jullie vlees worden – als het prikken van alcohol wanneer deze op een open wond gegoten wordt. Zeer weinigen zullen het laten Mij te negeren, en niet allen zullen Mijn laatste geschenk van eeuwig heil aannemen.

Jammer genoeg zullen velen Mijn laatste oproep afwijzen en zullen in plaats daarvan het Beest volgen, en dat betekent dat zij voor de eeuwigheid verloren zullen raken. Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

Jullie moeten kiezen voor het eeuwig leven met Mij, of de eeuwige verdoemenis met de duivel. Daartussen zit niets. Iedere mens zal het pad kiezen dat zijn voorkeur geniet.

Jullie Jezus