Archief

Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden

23.41 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze missie gegroeid en hoe zal deze nu zeer snel evolueren naarmate Ik de voorbereidingen tref op Mijn komende tijd.

Ik Ben begonnen aan het volgende plan om aan al Gods kinderen de bewustwording van de grote nieuwe wereld die jullie wacht te brengen, en deze voorbereiding zal in fasen verlopen. De eerste fase bestaat uit de zuivering. Dat zal verstoringen, klimaatsveranderingen, omwentelingen en een verschrikkelijke geloofsafval inhouden, die de aarde zullen teisteren. Dit zal zich allemaal tegelijkertijd afspelen. Vervolgens zal Mijn Kerk vallen en zal alleen de Rest vasthouden aan de Waarheid en getuigen van Mijn heilig Woord.

Ik zal uit alle hoeken van de wereld mensen verzamelen – eerst van elk christelijk geloof. Daarna zal Ik anderen tot Mij trekken. Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden en zullen zij, zoals voorzegd, naar het Koninkrijk van God gebracht worden.

Nu overstemmen veel stemmen Mijn eigen stem, maar toch zal het slechts Mijn stem zijn waarop men acht zal slaan want Mijn tong is als een zwaard en Mijn aanwezigheid als een vertakte bliksem. Wanneer Ik Mijn aanwezigheid laat voelen, zal dat in de nederigste onderkomens zijn en gedeeld worden met welwillende zielen – met zowel de zachtmoedigen als de scherpzinnigen. Ik zal Mijn aanwezigheid onder de heidenen bekendmaken, en zij zullen voor het eerst vraagtekens plaatsen bij hun toekomstige eeuwigheid en hun hart voor Mij beginnen openstellen. Je ziet, niet één ziel zal ongemoeid gelaten worden. Sommigen zullen Mij niet verwelkomen, maar ze zullen weten dat Ik er ben.

Mijn tijd om door de kracht van de Heilige Geest Mijn aanwezigheid te laten voelen, is zeer nabij. Ik verlang dat jullie je ziel voor Mijn aangezicht verzoenen en klaarstaan om Mij te ontvangen, want jullie zullen de tijd noch het uur kennen. Eén ding zal Ik jullie wel vertellen, en dat is dat het plots zal komen.

Jullie geliefde Jezus