Archief

Moeder van de Verlossing: Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het ‘Weesgegroet’ nog te horen zijn

22.45 u

Mijn kind, net zoals het beeld van Mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn belofte om terug te komen genegeerd en vervolgens uit de weg geruimd zullen worden, zal dat ook met elke verwijzing naar Mij, jullie geliefde Moeder, gebeuren.

Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het ‘Weesgegroet’ nog te horen zijn. Er zal blijk gegeven worden van veel afkeuring aan diegenen die Mijn heiligdommen bezoeken en Mariale groepen zullen om veel redenen, allemaal zonder grond, bekritiseerd worden. Een eventuele erkenning met betrekking tot de echtheid van verschijningen van Mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal niet verhoord worden. Alle verwijzingen naar Mij zullen weldra afgekeurd worden door een pas vernieuwd geraamte van de Kerk van Mijn Zoon op aarde. Onder het nieuw aangestelde regime dat in de toekomst geïntroduceerd gaat worden, zal in veel kerken de devotie tot Mij stopgezet worden. Ik zal vergeten en bovendien veracht worden door diegenen die zullen beweren een nieuwe, moderne, all-in kerk te vertegenwoordigen die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen met de Kerk die door Petrus, de geliefde apostel van Mijn Zoon, op de Rots gesticht werd.

Wanneer jullie zien dat alle devotie tot Mij, de Heilige Moeder van God, op deze manier aangepakt wordt, wees jullie er dan alsjeblieft van bewust dat deze nieuwe regels er op aandringen van de Boze komen. De Boze veracht Mij net zoveel als hij bang voor Mij is. Hij weet dat de devotie van zielen tot Mij zijn slechte wegen op een afstand houdt en dat het bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans hem geselt en hem machteloos maakt. Die komende dagen zullen door diegenen die Mij liefhebben getrotseerd moeten worden, en er zal een tijd komen waarin de omgang van de Kerk met Mijn heiligdommen verbroken zal worden. Zodra dat gebeurt, zullen jullie weten dat dit zal zijn om Gods kinderen los te maken van Mijn invloed, die in die tijden nodig zal zijn als Ik moet helpen om jullie richting Mijn Zoon te trekken.

Mijn taak bestaat erin jullie voor te bereiden op de Grote Dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon. Ik ben van plan tot Mijn kinderen te blijven roepen tot die dag aanbreekt. Ik verlang alleen maar zielen voor Mijn Zoon te brengen zodat Hij hun eeuwige zaligheid kan schenken. Het draait allemaal om de redding van de zielen, maar door de Boze zal alles in het werk gesteld worden om te voorkomen dat dit gebeurt.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing