Archief

Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang dacht de mens dat Ik zou wachten voordat Ik voorafgaand aan Mijn Tweede Komst Mij opnieuw met hem in verbinding zou stellen? Dacht hij dat Ik dit het jaar ervoor zou doen? De maand ervoor? Of meende hij dat Ik hem helemaal niet zou waarschuwen?

Voorafgaand aan Mijn geboorte werd de wereld een Messias beloofd. Mijn Vader sprak door de profeten waardoor de mensheid hoop zou krijgen, wijsheid en de genade om het Woord van God aan te nemen zodat zij klaar zouden zijn voor Mijn komst. Luisterden zij? Velen deden dat wel en bereidden zich voor op Mijn tijd. Helaas waren zij toen Ik geboren werd niet klaar. Daarop gaf Johannes de Doper hun het Woord en waarschuwde hen zich voor te bereiden. Stonden zij paraat? Neen, want ze geloofden hem niet. En toch werden allen gered want door Mijn kruisdood, veroorzaakt door hun afwijzing van Mij, kocht Ik hen vrij in de ogen van Mijn Vader.

Zovelen vochten toen tegen Mijn missie en toch volgden zovelen Mij. Nu wordt de wereld opnieuw voorbereid omwille van de liefde van Mijn Vader voor al Zijn kinderen. Ditmaal zal het moeilijker zijn. Want niettegenstaande al hun kennis over Mij, weigeren ze nog altijd aan te nemen dat God aan het ingrijpen en hen door Zijn profeet aan het voorbereiden is. Hoe verder zij zich van God verwijderen, hoe minder zij van Mijn belofte afweten. Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt, want velen van hen weten echt helemaal niets daarover.

Ditmaal zal hun weinig keus gelaten worden dan de tekenen te zien waarvan zij zullen moeten getuigen, want Ik zal alles aan het licht brengen. Wanneer Ik zeg dat iets zal plaatsvinden en dat dan ook gebeurt, zullen ze nog steeds ontkennen dat die profetie kwam van de woorden die door Mijn lippen uitgesproken werden. Wanneer zij de aarde zien omkeren, beven en dat er andere straffen over hen uitgestort worden, zullen zij nog altijd aanvoeren dat daar een wetenschappelijke reden voor bestaat.

Wanneer de grote geloofsafval de wereld overspoelt en het Christendom verplettert ten gunste van het heidendom, zal men dan zeggen dat dit een goede zaak is? Het antwoord daarop is: ja. Aangezien dus Mijn Tegenwoordigheid door zovelen minder vereerd wordt, welke kans heeft de wereld dan tegen Satan? Dat is de reden waarom Mijn Vader jullie nu voorbereidt, want bij de voorbereiding van Zijn kinderen op Zijn grootse barmhartigheid geeft Hij nooit op.

De voorbereiding van de mensheid zal verdergaan en de Waarheid zal aan de wereld gegeven worden om de mens te behoeden voor de uiteindelijke ondergang. Mijn tijd komt dichtbij en de hele mensheid moet de nodige tijd reserveren om hun ziel voor te bereiden. Er mag geen tijd verspild worden wanneer jullie je erop voorbereiden Mij te verwelkomen. Jullie mogen het aan een profeet van God gegeven Woord nooit van de hand wijzen. Als jullie dat wel doen, geven jullie Mij, jullie Jezus, een klap in het gezicht.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus