Archief

Moeder van de Verlossing: Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten doorstaan

13.43 u

Mijn lief kind, waarom maak je je zorgen over de moeilijkheden die je elke dag het hoofd moet bieden in deze missie? Weet je dan niet dat alle macht in de handen van Mijn Vader, de Allerhoogste God, ligt?

Het mag dan wel niet prettig zijn wanneer de finale loutering door de mensheid doorstaan wordt, maar zonder zouden de zielen niet gezuiverd worden. Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten ondergaan. Enkel diegenen die zuiver zijn en met een schone ziel kunnen het Nieuw Paradijs, met andere woorden het Koninkrijk van God, binnengaan. Ik verzoek jullie allemaal dringend om dus, in plaats van angstig te zijn, Gods tussenkomsten in de wereld te aanvaarden. Leg jullie neer bij wat moet zijn, wat moet plaatsvinden en bij om het even welke maatregelen die nodig zijn om jullie te beschermen tegen de verdorvenheid en het onrecht, die het menselijk ras opgelegd zullen worden door diegenen wier enige trouw uitgaat naar zichzelf en naar diegenen die werktuigen van Satan zijn.

Het is het verlangen van Mijn Zoon om eerst al die onschuldige zielen te verenigen die niet in God geloven. Mijn Zoon weet dat diegenen die God beminnen, maar die Hem mogelijk niet erkennen, zich na verloop van tijd tot Hem zullen wenden. Hij heeft vertrouwen in diegenen die oprecht van Hem houden maar die Zijn tussenkomst door middel van deze boodschappen afwijzen, aangezien ook zij naar Hem toe zullen komen lopen. Het zijn diegenen die Hem niet kennen en diegenen die weigeren te aanvaarden wie Hij is, over wie Hij zich het meest zorgen maakt. Denk er dus altijd aan dat deze verdwaalde zielen de eerste zielen zullen zijn naar wie Mijn Zoon het meest snakt! Dat zijn de mensen die Hem het meest kwetsen, die Hem vreselijke pijn en lijden berokkenen en die de oorzaak van Zijn tranen van bloed waren toen Hij de doodstrijd in de Hof onderging.

Kastijdingen worden niet louter als straffen voor de zonden van de mensheid gezonden, maar ook als een middel om de mensheid tot bezinning en nederig op de knieën te brengen. Wanneer de mens van zijn arrogantie, zijn geloof in zijn eigen grootheid en de onjuiste veronderstelling dat zijn macht groter is dan die van God gezuiverd is, dan kan hij alleen door een dergelijke zuivering geschikt gemaakt worden om voor God te staan.

Een persoon die in doodzonde verkeert en die weigert berouw te tonen, zal nooit opgewassen kunnen zijn tegen de pijn van Gods Licht. Het is dus een daad van barmhartigheid dat God ingrijpt om die ziel voor te bereiden zodat ook hij in de heerlijkheid Gods kan delen. Het is vanwege Gods liefde en Zijn edelmoedigheid dat Hij die moeilijke tijden, die al een aanvang genomen hebben, zal laten plaatsvinden. Niet omdat Hij Zijn kinderen gewoon wil straffen voor hun verdorvenheid, maar om ervoor te zorgen dat zij het eeuwig leven waardig gemaakt worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing