Archief

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is

17.14 u

Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de Antichrist de zielen overspoelt, zullen de mensen door veel handelingen, daden en woorden die van hem zullen komen om de tuin geleid worden. Lieflijk en geruststellend, en op een kalme manier, zal hij elke zonde tegen God zelfverzekerd rechtvaardigen.  Zelfs de meest walgelijke zonde tegen de mensheid zal voorzichtig goedgepraat worden alsof het van geen belang is. Hij zal velen ervan overtuigen dat het nemen van leven voor het welzijn van anderen is en een belangrijk onderdeel van de mensenrechten uitmaakt. De godslasteringen die uit zijn mond zullen stromen, zullen als rechtvaardig en juist beschouwd worden. Hij zal alles rechtvaardigen door de Heilige Schrift omgekeerd te citeren. Diegenen die aan zijn lippen hangen, zullen niet genoeg weten over het Woord van God om in staat te zijn hem tegen te spreken. Bovendien zal hij de indruk wekken dat hij geestelijk begenadigd is.

De Antichrist zal het gezelschap opzoeken van diegenen van wie gezien wordt dat zij grote werken van liefdadigheid verrichten, en hij zal in de gunst trachten te komen van diegenen die als heilig in Gods ogen aanzien worden.

Na verloop van tijd zullen de mensen zich bekeren tot wat zij zullen geloven een echte, verlichte ene-wereldreligie te zijn, waarin de Antichrist een grote rol zal spelen. Daarop zal hij elke hem door Satan gegeven demonische kracht aanwenden om de wereld ervan te overtuigen dat hij de stigmata heeft, die met heiligen geassocieerd wordt. De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat hij gekomen is om de wereld te redden. Hij zal dan zeggen dat hij de Tweede Komst aankondigt, en diegenen die aan zijn voeten neervallen zullen met hem weggevaagd worden door de engel van de Heer, die hen in de vuurpoel zal gooien.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing