Archief

Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. In tijden van groot fysiek lijden zullen de stukjes kracht in hem uitgesprokener worden. Doorgaans zal in de zwakkeren, de hongerigen, de fysiek getroffenen, de vervolgden en diegenen die lijden door toedoen van fanaten een grote kracht aangetroffen worden. Het zijn de zwaksten onder jullie die het sterkst zullen worden, en diegenen die denken dat ze het sterkst zijn, zullen de zwaksten worden.

Ik Ben de zwakkeren, de zachtmoedigen, de nederigen en de rechtvaardigen aan het scheiden van diegenen die zich verheffen en die lippendienst bewijzen aan Mijn onderrichtingen, maar die anderen in hun hart vervloeken. Ik Ben nu het kaf van het koren aan het scheiden, en daardoor zal het geloof van ieder mens op de proef gesteld worden tot hij of zij tot op de rand gebracht wordt. Ik reken daaronder al diegenen die niet in God geloven, diegenen die de ware God verwerpen en diegenen die hun hart aan Mijn vijand – de Boze – overgeleverd hebben. Iedere ziel zal voor Mijn aangezicht dezelfde status krijgen, en aan diegenen die Mij op dit moment niet in de armen sluiten, zal elke mogelijke genade geschonken worden.

De wereld zal getoetst worden op de staat van de liefde die iedere persoon heeft voor de anderen, wat een getrouwe weergave en maat van hun liefde voor God is. Jullie tijd is beperkt en om jullie in staat te stellen deze boetetocht te doorstaan, moeten jullie aannemen dat Gods profeten gewoon Zijn Wil kenbaar maken, alleen maar opdat jullie naar lichaam en naar geest de Zijnen zullen worden. Verzet jullie niet tegen Gods hand! Verheug jullie, want de beproevingen, die door Mijn Vader toegelaten worden, zullen een grote eenwording van Zijn Twee Getuigen op aarde – de Christenen en de Joden – bewerkstelligen, en uit deze twee zal een grote bekering voortkomen. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets. Door wat zij te verduren zullen krijgen, zal er veel bekering volgen en zullen miljarden mensen Gods heerlijkheid zien met een heldere geest, waardoor geen enkele verwarring hun vreugde zal bederven wanneer zij eindelijk de Waarheid inzien.

Het moment waarop men door zal hebben wat de Waarheid is, met inbegrip van het goede en het slechte, is dichtbij. En dan zal niets jullie nog pijn berokkenen. Er zal geen scheiding van God meer zijn. De liefde zal uiteindelijk alles overwinnen. De liefde is God en Zijn heerschappij duurt tot in eeuwigheid. Er zal geen haat meer bestaan, want die zal uitgestorven zijn.

Jullie Jezus