Archief

Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

18.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt.

Elk schepsel in de Hemel, op aarde en onder de aarde zal knielen voor de Heer – allen, zonder uitzondering. Maar de mens, zwak en gevallen, schenkt God geen eer – zelfs de vroomste en heiligste niet – wanneer hij er niet in slaagt om zich voor God door Mij, Zijn enige Zoon, Jezus Christus, volledig over te geven. Zolang in de wereld de geest van het kwaad bestaat, is de mens niet waardig om voor Mij te staan. Jullie kunnen niet voor Mij knielen wanneer jullie vol eigendunk zijn. Ik kan jullie niet verhoren wanneer jullie, als de tirannen die jullie worden wanneer Satan jullie geest volstopt met zonden van de zinnen, Mij buitensluiten. Alleen diegenen die zuiver voor Mij komen, na met Mij verzoend te zijn, kunnen echt met Mij verenigd worden.

Wanneer jullie als koningen rondwaren en, gezeten op aardse tronen, anderen dicteren, kunnen jullie nooit dienaren van Mij zijn. Wanneer jullie Mij werkelijk dienen, om het even wat jullie taak is, zullen jullie steeds de Waarheid spreken. Jullie zullen steevast weten dat wanneer jullie Mijn ware Woord verkondigen, dit altijd een golf van kritiek over jullie zal afroepen. Weldra zal het ware Woord niet langer gesproken worden door diegenen die Mijn Kerk infiltreren in de hoogste rangen en die doen alsof ze Mij beminnen maar die Mij in werkelijkheid verafschuwen. Jullie, de getrouwen, zullen dan veel moed nodig hebben om in Mij en met Mij te kunnen blijven.

Hoevelen van jullie zullen die moed bezitten? Hoevelen van jullie zullen in staat zijn de vervolging te verdragen die tot stand zal komen wanneer jullie de Waarheid verkondigen? Het is zo dat Ik jullie, met een bezwaard Hart, moet meedelen dat velen van jullie, die nu zeggen dat jullie van Mij houden, Mij zullen verraden – net zoals Judas dat deed. Want wanneer Mijn heilig Woord veranderd wordt, waardoor het een leeg en vruchteloos werktuig wordt, zullen velen van jullie die valse leer aannemen. Zovelen van jullie zullen deze missie verwerpen en Mijn Beker van Heil de rug toekeren.

Jullie moeten dit kruistochtgebed bidden om jullie te helpen aan Mijn Woord trouw te blijven.

Kruistochtgebed (136) ‘Om Uw Woord te bewaren’

Liefste Jezus, help mij naar Uw Woord te luisteren.
Vanuit Uw Woord te leven.
Uw Woord te spreken.
Uw Woord mee te delen.
Schenk mij de kracht om de Waarheid te handhaven,
zelfs wanneer ik daarvoor vervolgd word.
Help mij Uw Woord levend te houden
wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.
Laat mij Uw moed voelen wanneer ik terneergeslagen ben.
Vervul mij met Uw sterkte wanneer ik zwak ben.
Schenk mij de genade om waardig te blijven
wanneer de poorten van de hel mij overweldigen
omdat ik aan Uw Allerheiligste Wil trouw blijf. Amen.

Elke demon van de hel vervloekt deze missie, Mijn laatste op aarde. Het zal een groot incasseringsvermogen, enorme moed en een diepe liefde voor Mij, jullie Jezus, vergen om Mij trouw te blijven. De zwaksten zullen eerst vallen. Daarna zullen de lauwen volgen en slechts diegenen die zuiver van hart en onbevreesd blijven, zullen dan standhouden.

Jullie Jezus