Archief

Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

16.03 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan. Door Mijn Vader werd aan de mens de gave van de vrije wil verleend en, als zodanig, is hij vrij om alle keuzes te maken die hij maar wenst in het leven en zal God zich nooit met dit geschenk van de Hemel bemoeien. Voor diegenen die Mij volkomen willen dienen, met de bedoeling Mij te helpen de ziel van anderen te redden, en die Mij de gave van hun vrije wil schenken, zal dit een zeer moeilijke tocht worden.

Wanneer jullie Mij jullie vrije wil schenken, om te doen wat nodig is bij de redding van zielen, zal het lijden dat jullie ondergaan erg hard zijn. Aangezien jullie wil jullie dan niet langer toebehoort en de menselijke natuur is wat het is, betekent dit dat er een strijd zal ontstaan tussen de vrije wil van de mens en de Wil van God. Veel mensen, die van Mij houden en die de Wil van God in hun leven willen uitvoeren, zullen altijd worstelen. Om te voldoen aan de Wil van God, moet de ziel alle gevoel van trots en de behoefte om zijn eigen persoonlijke verlangens te bevredigen laten varen. Jullie kunnen God maar werkelijk dienen als jullie volkomen op Hem vertrouwen en Hem al jullie beproevingen en tegenspoed aanbieden voor het welzijn van allen.

Wanneer goedmenende mensen God dienen en hun leven proberen te leiden zoals Hij onderrichtte, in ongenade vallen, voelen ze schaamte. Erg beschaamd God geschuwd en Hem door zelfzucht, gevoelens van eigenwaarde of arrogantie teleurgesteld te hebben, verbergen ze hun gelaat dan voor het Licht van God. Verlicht door de Waarheid kunnen deze zielen, plotseling en zonder waarschuwing, beginnen te twijfelen aan hun geloof. De ene minuut beminnen zij God met heel hun hart en vertrouwen zich helemaal toe aan Zijn zorg, en de volgende minuut sluiten ze zich af voor de Bron van Licht. Het is dan dat de persoon, het menselijk verstand gebruikend, God dicteert wat hij bereid is te doen om God te dienen en dat zal meestal op zijn eigen voorwaarden zijn. Ja, de ziel kan dan tegen God zeggen: “Ik zal U dienen, maar op voorwaarde dat U mij deze of gene gunst verleent.” Weten jullie dan niet dat jullie geen twee meesters kunnen dienen, want er is maar één God en Hij voert het bevel. God is meester over al wat is en zal zijn. De mens is daar om God te dienen, maar God zal alles doen wat Hij kan om Zijn kinderen troost te schenken.

Wanneer jullie merken dat jullie aan God gaan twijfelen of vertrouwen beginnen te verliezen in Zijn liefde of Zijn belofte, dan moeten jullie dit kruistochtgebed, het zogeheten gebed van herstel, bidden.

Kruistochtgebed (137) ‘Gebed van herstel’

O Almachtige God, O Allerhoogste God,
aanschouw mij, Uw nederige dienaar,
met liefde en medelijden in Uw Hart.
Breng mij terug in Uw licht.
 
Trek mij terug op in Uw gunst.
Vervul mij met de genade
zodat ik mij in nederige dienstbaarheid
en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil
aan U kan aanbieden.
 
Verlos mij van de zonde van hoogmoed
en van alles wat U beledigt
en help mij om met een diep en blijvend verlangen
U te dienen al mijn dagen,
voor eeuwig en altijd. Amen.

Denk er alsjeblieft aan dat het zeer gemakkelijk is om God de rug toe te keren en er maar één persoon nodig is om twijfel in jullie ziel te zaaien over de goedheid van God en Zijn grote barmhartigheid voor al Zijn kinderen.

Het vergt veel moed en een grote veerkracht om aan het Woord van God trouw te blijven, maar jullie zullen dat niet op jullie eentje kunnen, zonder te vragen om de genaden Hem goed te dienen.

Jullie Jezus