Archief

Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

16.28 u

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Sinds de kruisdood van Mijn Zoon werd elke poging om Zijn Woord te verspreiden gedwarsboomd. En vanaf het Christendom zich verspreidde, verschenen er veel barsten en werd de Leer – gedicteerd door Mijn Zoon, Jezus Christus, via Zijn leerlingen – aangepast. De Waarheid werd steevast vervalst, maar desondanks blijft het Woord van God nog steeds levend in de wereld en werd de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon, door de Heilige Eucharistie, gehandhaafd.

De Waarheid met betrekking tot het bestaan van Satan en de realiteit van de hel werd gedurende vele tientallen jaren onderdrukt, en dat heeft een nadelig effect op de redding van de zielen gehad. Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet. Dus geloven nu, vandaag de dag, nog maar weinig mensen in het bestaan van de duivel of de afgrond van de hel. Deze leugen werd de gesel van de mensheid en ten gevolge daarvan zijn veel zielen verloren gegaan omdat de hel verloochend wordt. De doodzonde wordt niet langer als een realiteit beschouwd en dus wordt er niets gedaan om deze te vermijden. Diegenen die Mijn Zoon, Jezus Christus, in Zijn Kerk dienen, hebben de plicht om de zielen voor te bereiden zodat ze geschikt zijn om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan.

De hel kan vermeden worden door een begrip van de gevolgen van de doodzonde, toch wordt er met geen woord over gesproken. Zovelen gaan verloren doordat ze nooit naar behoren onderricht worden hoe de zonde te mijden en berouw na te streven. Om waardig te worden het Koninkrijk van Mijn Zoon binnen te gaan, moeten jullie de tijd doorbrengen met jullie leven volgens het Woord van God te leiden. Negeer de Waarheid niet alsjeblieft, want als jullie dat wel doen, zullen jullie verloren gaan!

Bid, bid, bid dat de mensheid het bestaan van Satan zal erkennen, want tot men dat doet, zullen ze Mijn Zoons belofte van verlossing nooit echt aannemen!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing