Archief

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. Het zijn degenen die de grootste geloofsafval bekokstoven, vanuit de gelederen van Mijn eigen Kerk op aarde, die de allergevaarlijksten zijn.

Niet iedereen die gekleed gaat als Mijn dienaren, zijn van Mij, maar weet dit. Mijn uur is dichtbij en net voor Mijn Tweede Komst zal de plaag van de geloofsafval Mijn Kerk op aarde overvallen en verslinden. Net zoals die wolven in schaapskleren de wereld wijsmaken dat het Huis van God elk geloof accepteert – met inbegrip van diegenen die Mij, Jezus Christus, loochenen – zullen zij jullie ervan overtuigen dat deze gruwel de grootste evangelisatie zal zijn die de wereld ooit gezien zal hebben. En daardoor zullen ze zich de toorn van God op de hals halen. Terwijl de wereld en al haar religies in deze nieuwe, valse kerk gezogen zullen worden, zal voor hen de weg bereid worden om vol trots de mens der wetteloosheid klaar te stomen.

Terwijl diegenen van jullie die op Mijn waarschuwing bedacht blijven en diegenen die opstandig trouw vasthouden aan Mijn Woord lijden, zal Ik jullie ook de kracht schenken om deze verdrietige gebeurtenis te doorstaan. Die bedriegers, die het klaargespeeld zullen hebben Mijn Kerk binnen te dringen, zullen velen misleid hebben en zij zullen ermee doorgaan miljoenen te misleiden, waaronder alle christelijke gelovigen evenals diegenen die Mij helemaal niet eren. Al deze misleiders zullen ketterij verspreiden, en na verloop van tijd zullen zij één religie voor de wereld oprichten. Geen enkel ander geloof, anders dan de nieuwe, valse leer – de leer van de hel – zal getolereerd worden. Christenen en Joden zullen de twee geloven zijn waaruit de Rest gevormd zal worden.

Wanneer Mijn profetieën jullie tranen in de ogen bezorgen, weet dan dat doordat Ik jullie door deze missie met stalen zenuwen en een ijzersterke vastberadenheid zegen, jullie aan Mij, jullie Jezus, trouw zullen blijven.

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden. Weersta elke bekoring om jullie van Mij af te keren en volhard te allen tijde hardnekkig in jullie liefde voor Mij! Mijn Restkerk zal gevormd worden, zowel buiten deze missie als daarbinnen. Diegenen van jullie die deze missie nu afwijzen maar die werkelijk van Mij houden, ook jullie zullen in Mijn Restleger op aarde getrokken worden. Op de dag dat dit gebeurt, zullen jullie ingezien hebben dat het Boek der Waarheid inderdaad een geschenk van de Hemel was om jullie bij jullie laatste tocht naar Mijn Koninkrijk en het eeuwig leven te helpen. Pas dan zullen jullie jubelen en onbevreesd zijn omdat jullie dan al het nodige vertrouwen zullen bezitten om God eer te brengen.

Jullie Jezus