Archief

Moeder van de Verlossing: Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is

15.50 u

Mijn kind, mocht Mijn Zoon, Jezus Christus, op dit moment op aarde rondlopen, dan zou Hij vermoord worden. Geen enkele hoogwaardigheidsbekleder in Zijn Kerk zou Hem accepteren. Hij zou het mikpunt van spot, bovendien gevreesd en zo veracht worden dat ze Hem net als vroeger gekruisigd zouden hebben.

Ditmaal komt Mijn Zoon enkel in de geest en, op bevel van Mijn Vader, zal Hij zich niet als een mens – in het vlees – op aarde vertonen. Ik verzoek dringend dat deze boodschap aan iedereen duidelijk gemaakt wordt, want er zullen er velen in Mijn naam komen, doch één van hen zal bekendheid verwerven en zeggen dat hij Mijn Zoon is, maar dat zal een leugen zijn.

De Antichrist zal opstaan en zo machtig worden dat zijn beeltenis overal te zien zal zijn. Er zullen standbeelden naar zijn evenbeeld opgetrokken worden en wereldwijd zal zijn gezicht voortdurend in het nieuws en op de televisieschermen opduiken. Hij zal door de machtigste leiders toegejuicht worden, maar pas wanneer hij openlijk verwelkomd en bovendien door de Valse Profeet gesteund wordt, zal hij daadwerkelijk op de mensheid zijn invloed uitoefenen.

Mocht Mijn Zoon zich opnieuw in het vlees kenbaar maken en aandacht afdwingen, zouden ze Hem ombrengen. De Antichrist zal echter in de wereld verwelkomd worden en verkeerdelijk voor Jezus Christus gehouden worden.

Elk woord dat in de Bijbel opgenomen is met betrekking tot de Tweede Komst van Mijn Zoon, zal aangepast en verdraaid worden om de wereld ervan te overtuigen dat ze getuige zijn van de wederkomst van Jezus Christus. De vijanden van Mijn Zoon, die zich overal in de Kerken van Mijn Zoon onder die onschuldige dienaren van Hem mengen, zullen in ernstige dwaling gevoerd worden. Hun leiders zullen de Antichrist omhelzen en zielen ertoe aanzetten hen te verafgoden. Zijn invloed zal velen, die God trouw blijven, shockeren en het is belangrijk dat jullie je ziel tegen zijn hypnotische aantrekkingskracht beveiligen.

De Medaille van Verlossing zal – wanneer deze op jullie lichaam gedragen wordt – samen met de andere genaden die ze belooft, jullie beveiligen tegen de macht van de Antichrist. Vergis jullie niet, de Antichrist zal er velen betoveren en hij zal als de machtigste, populairste, meest charismatische en invloedrijkste leider aller tijden gezien worden. Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is, en vanwege zijn banden met de Kerk van Mijn Zoon zullen de mensen zich met miljoenen bekeren tot wat zij zullen geloven dat de waarheid is. Dit bedrieglijk uiterlijk van heiligheid zal al diegenen die tot dan toe in hun leven geen vertrouwen noch geloof in God gehad hebben, tranen van vreugde bezorgen. Zij zullen deze man bewieroken en hem de redding van hun ziel toedichten.

Aanvankelijk zal de Antichrist als een groot leider met een aantrekkelijke, charmante en beminnelijke uitstraling gezien worden. Na verloop van tijd zal hij dan genezende krachten beginnen te vertonen en veel mensen zullen naar voren treden en beweren door hem genezen te zijn. Velen zullen ook beweren in zijn aanwezigheid getuige te zijn van wonderen. Bovendien zullen er zich wijd en zijd een reeks valse verschijningen voordoen, waarin het beeld van het teken van de Heilige Geest gezien zal worden.

De media zal een op God gelijkend beeld van hem creëren, en maar zeer weinigen zullen het wagen om hem openlijk terecht te wijzen. Door zijn beheersing van vele talen zal hij in een zeer korte tijdsperiode miljoenen om de tuin leiden. Vervolgens zullen de geruchten, dat Jezus Christus een tweede keer terug is gekomen, beginnen. Deze zullen nog aangewakkerd worden door diegenen die onvermoeibaar voor de Antichrist zullen werken door leugens te verspreiden, tot hij uiteindelijk verkeerdelijk voor Mijn Zoon gehouden zal worden. Al deze gebeurtenissen klinken nu vergezocht, maar wanneer ze zich allemaal voor jullie ontrafelen, zal dit op een natuurlijke reeks gebeurtenissen lijken, die door velen als verheffend gezien zullen worden.

Net zoals door Satan elke snode leugenachtigheid de wereld achterstevoren voorgehouden wordt, zal men dan de Antichrist – door satanische rituelen – ten Hemel zien opstijgen. Mijn Zoon zal men bij Zijn terugkeer op de wolken zien neerdalen – het omgekeerde van toen Hij ten Hemel opsteeg – net zoals Hij het beloofde.

Daarop zullen de Antichrist en al diegenen die hem slaafs aanbaden in de poel van vuur geworpen worden, en zal de vrede jullie toebehoren, lieve kinderen. Wat al diegenen die trouw blijven aan de waarheid betreft: zij zullen in een oogwenk in het Nieuw Paradijs getild worden, wanneer de Hemel en de aarde één worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing