Archief

Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

18.39 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat.

Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen voor Mijn Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn.

Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden, als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Wees dus a.u.b. vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen.

Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die zich zullen bekeren, weggeveegd worden.

Weet nu dat de geschenken die door de eeuwen heen door Mijn Moeder aan de wereld gegeven werden, gebruikt moeten worden om jullie te beschermen. Weet ook dat de Medaille van Verlossing – krachtiger dan alle anderen – jullie verdediging tegen de verlokking van de Antichrist zal zijn. Alles zal in het werk gesteld worden om de Medaille van Verlossing tegen te houden, maar niets zal een eind maken aan de krachten die aan dit geschenk verbonden zijn.

Mijn geliefde volgelingen, jullie moeten je in deze dagen toespitsen op het gebed en al jullie vertrouwen op Mij stellen, want diegenen die de Mijne zijn, zullen beschermd worden en jullie zullen Mijn reden zijn om de gekwelden en de heidenen barmhartigheid te betonen. Jullie mogen nooit verzwakken of opgeven want als jullie dat doen, zullen jullie ontdekken dat deze weg naar Mij toe onmogelijk te bevaren is zonder Mijn Licht, dat bij elke stap op de weg nodig zal zijn, als jullie deze tocht willen voltooien.

Jullie Jezus