Archief

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en er zal hun geleerd worden hoe te evangeliseren

Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook gebeurt, het ware Woord van God zal toch levend gehouden worden, ook al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd worden.

Onder de evangelisten zullen er veel valse profeten opstaan

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen de veranderingen die Ik voorzegde, aangaande Mijn Kerk op aarde, onthuld worden. 

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal de positie innemen omdat hij daartoe uitgenodigd zal worden

Mijn lieve kinderen, wees op jullie hoede voor de tekenen van de tijd, waarin de Antichrist zijn plaats in de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal innemen, opdat dit voor jullie duidelijk te zien zal zijn.