Archief

Nooit eerder sinds Mijn kruisiging heeft het Christendom een dergelijke vervolging ondergaan

Woensdag 6 mei 2015   22.31u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment vloeien Mijn tranen in grote stromen daar het heilig Woord van God verscheurd wordt.

De liefde voor Mij, Jezus Christus, is verdwenen en de geest van Mijn Kerk is aan het verdrogen zodat deze weldra nog slechts een woestijn zal worden. Ze zal van leven verstoken zijn en alleen de ware gelovigen onder Mijn Kerk zullen gestaag het hart van Mijn liefde kloppend houden terwijl al het andere eromheen uitgedroogd zal raken, waarbij elk klein beetje leven eruit gezogen zal worden.

Nooit eerder sinds Mijn kruisiging heeft het Christendom een dergelijke vervolging ondergaan vanwege de verachting jegens het Woord van God.

Mijn getrouwe gewijde dienaren, die aan Mijn Woord trouw blijven, zullen opstaan en jullie geleiden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem werd onderdrukt door de geest van duisternis op een moment dat de mensheid Mij het meeste nodig heeft.

Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Gebed jaagt de Boze schrik aan

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens.