Kruistochtgebed 1

Afdrukken

‘Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden’ 

Donderdag 17 november 2011   21.00u

Mijn liefste Jezus,
U die zoveel van ons houdt,
sta me toe om op mijn bescheiden manier
Uw dierbare zielen te helpen redden.
Ontferm U over alle zondaars
ongeacht hoe zwaar zij U beledigen.
 
Sta mij toe om door gebed en lijden
deze zielen, die de Waarschuwing misschien niet overleven,
te helpen om te streven naar een plaats bij U in Uw Koninkrijk.
Verhoor mijn gebed,
o zoete Jezus,
om U te helpen deze zielen,
waar U naar snakt,
voor U te winnen.
 
O Heilig Hart van Jezus,
ik verzeker te allen tijde
mijn trouw aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.