Kruistochtgebed 99

Afdrukken

‘Om de redding van Australië en Nieuw-Zeeland’

Zondag 10 februari 2013   2.18u

O God, Almachtige Vader,
In naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
ontferm U over al Uw kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland.
 
Vergeef ons onze afwijzing van Uw heilig Woord.
 
Vergeef ons de zonde van onverschilligheid.
 
Bevrijd ons van onze heidense cultuur
en bekleed ons met de genaden die wij nodig hebben
om de hoop, het geloof en de naastenliefde
onder onze broeders en zusters aan te wakkeren.
 
Wij smeken U om de gave van onderscheiding
en vragen dat U ieder van ons de zegeningen verleent
die wij nodig hebben om ervoor te zorgen
dat enkel de waarheid van Uw heilig Woord gehoord kan worden
en dat aan alle zielen de sleutels tot eeuwig leven toegekend worden. Amen.