Kruistochtgebed 105

Afdrukken

‘Gave van bekering voor anderen’

Vrijdag 19 april 2013   17.00u

O mijn liefste Jezus,
gelieve door mijn liefde voor U
mijn ziel aan te nemen
in vereniging met U.
 
Neem mijn ziel,
bekleed haar met Uw Heilige Geest
en help mij om door dit gebed al diegenen te redden
waarmee ik in contact kom.
 
Overspoel iedere ziel die ik ontmoet
met Uw heilige barmhartigheid,
en bied hen de redding die nodig is
om Uw Koninkrijk binnen te gaan.
 
Hoor mijn gebeden.
Luister naar mijn smeekbeden
en bewaar, door Uw barmhartigheid,
de zielen van de hele mensheid.
Amen.