Kruistochtgebed 5

Afdrukken

‘Eer aan God de Allerhoogste’ 

Maandag 21 november 2011   19.00u

Mijn dochter, de wereld moet dit bijzonder gebed in lof en dankzegging aan God de Vader aanbieden voor de barmhartigheid die Hij aan de hele wereld verleent.

O, Eeuwige Vader,
wij bieden U onze gebeden aan,
vreugdevol dankend voor Uw kostbaar geschenk van barmhartigheid
aan de gehele mensheid.
 
Wij verheugen ons en bieden U, Roemrijkste Koning,
onze lof en aanbidding aan
voor Uw liefhebbende en tedere barmhartigheid.
 
U, Allerhoogste God, bent onze Koning
en voor dit geschenk dat U ons nu brengt,
liggen we in nederige dienstbaarheid aan Uw voeten.
 
A.u.b. God, ontferm U over al Uw kinderen. Amen.