Kruistochtgebed 121

Afdrukken

‘Trouwbetuiging aan de strijdmacht van Jezus’

Zondag 15 september 2013   23.50u

Verenigd met Uw Heilig Hart houden wij stand, lieve Jezus.
 
Wij spreken met gezag het ware Woord van God.
Wij zullen tot aan de uiteinden der aarde gaan
om de waarheid uit te dragen.
 
Wij zullen nooit enige nieuwe, valse leer,
een andere dan wat U ons zelf geleerd hebt,
in Uw naam aanvaarden.
 
Wij zullen oprecht, trouw en standvastig blijven in ons geloof.
 
Wij zullen diegenen, die U verraden,
met liefde en mededogen behandelen,
in de hoop dat zij terug tot U zullen komen.
 
Wij zullen vastberaden, maar geduldig, zijn
met diegenen die ons in Uw naam vervolgen.
 
Wij zullen de hele weg naar Uw Nieuw Paradijs zegevierend bewandelen.
 
Wij beloven dat wij U, door onze pijn en ons lijden,
al die verdwaalde zielen zullen bezorgen,
die naar Uw liefde snakken.
 
Aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld a.u.b.,
zodat we in het Nieuw Tijdperk van Vrede één familie kunnen worden,
verenigd in liefde voor U. Amen.