Kruistochtgebed 123

Afdrukken

‘Geschenk van de vrije wil aan God’ 

Woensdag 2 oktober 2013   22.15u

Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij,
een meest onwaardige ziel,
en help mij meer van U te houden.
Ik geef dit geschenk uit vrije wil aan U terug, lieve Jezus,
zodat ik Uw nederige dienaar kan worden
en aan de Wil van God onderworpen kan blijven.
 
Mijn wil is Uw Wil.
Uw opperbevel brengt met zich mee
dat ik aan elk van Uw verlangens onderdanig ben.
 
Mijn vrije wil behoort U toe
om ermee te doen wat nodig is
om overal ter wereld alle mensen,
die van U gescheiden zijn, te redden.
 
Ik draag mijn geschenk,
dat mij bij de geboorte gegeven werd,
over aan Uw allerheiligste dienst. Amen.