Kruistochtgebed 126

Afdrukken

‘Om opgewassen te zijn tegen religieuze vervolging’

Donderdag 14 november 2013   12.00u

Lieve Jezus, help mij om opgewassen te zijn
tegen elke vorm van vervolging in Uw heilige naam.
 
Help diegenen die in dwaling vervallen,
in de overtuiging dat zij van Uw werk getuigenis afleggen.
 
Open de ogen van al diegenen die in de verleiding kunnen komen
om door goddeloze handelingen, daden of gebaren anderen te verderven.
 
Bescherm mij tegen de vijanden van God,
die zullen opstaan om te proberen Uw Woord het zwijgen op te leggen,
en die proberen U te bannen.
 
Help mij diegenen te vergeven, die U verraden,
en schenk mij de genade om in mijn liefde voor U standvastig te blijven.
 
Help mij te leven naar de waarheid,
die U ons leerde,
en voor altijd onder Uw bescherming te blijven. Amen.