Kruistochtgebed 6

Afdrukken

‘Gebed om de Antichrist te stoppen’

Dinsdag 22 november 2011   11.00u

O Jezus,
ik bid dat God in Zijn barmhartigheid,
de Antichrist en zijn verachtelijke strijdmacht,
zal beletten om terreur te veroorzaken
en ontbering op te leggen aan Uw kinderen.
 
Wij bidden dat hij gestopt zal worden
en dat de hand van de kastijding vermeden zal worden
door de bekering, bewerkstelligd tijdens de Waarschuwing. Amen.