Kruistochtgebed 136

Afdrukken

‘Om Uw Woord te bewaren’ 

Zaterdag 22 februari 2014   18.35u

Liefste Jezus, help mij naar Uw Woord te luisteren.
Vanuit Uw Woord te leven.
Uw Woord te spreken.
Uw Woord mee te delen.
Schenk mij de kracht om de waarheid te handhaven,
zelfs wanneer ik daarvoor vervolgd word.
Help mij Uw Woord levend te houden
wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.
Laat mij Uw moed voelen wanneer ik terneergeslagen ben.
Vervul mij met Uw sterkte wanneer ik zwak ben.
Schenk mij de genade om waardig te blijven
wanneer de poorten van de hel mij overweldigen
omdat ik aan Uw Allerheiligste Wil trouw blijf. Amen.