Kruistochtgebed 138

Afdrukken

‘Bescherming tegen haat’

Donderdag 27 februari 2013   14.48u

O Moeder van de Verlossing,
bescherm mij tegen elke vorm van haat.
Help mij te zwijgen wanneer ik met haat geconfronteerd word.
Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus
wanneer ik op mijn zwakst ben.
Verzegel mijn lippen.
Help mij om diegenen de rug toe te keren
die met mij de strijd aanbinden
met woorden die de Leer van Uw Zoon loochenen,
of die mij vanwege mijn geloof beschimpen.
Bid voor deze zielen, lieve Moeder,
zodat zij aan Satan zullen verzaken
en in hun ziel de vrede van Uw liefde
en het gezag van de Heilige Geest zullen voelen. Amen.