Kruistochtgebed 143

Afdrukken

‘Om de missie van redding te beschermen’

Dinsdag 25 maart 2014   15.30u

O Moeder van de Verlossing,
bescherm deze missie, een geschenk van God
om al Zijn kinderen, wijd en zijd,
eeuwig leven te brengen.
Spreek a.u.b. voor ons ten beste bij Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
om ons de moed te geven om onze plicht te vervullen:
God te allen tijde te dienen,
vooral wanneer we hierdoor te lijden hebben.
Help deze missie om miljarden zielen te bekeren,
overeenkomstig de Goddelijke Wil van God,
en om die harten van steen
in liefhebbende dienaren van Uw Zoon te veranderen.
Schenk ons allen, die Jezus in deze missie dienen,
de kracht om de haat en de vervolging van het kruis te overwinnen,
en om het lijden dat daarmee gepaard gaat,
met edelmoedigheid van hart
en met een volledige aanvaarding van wat er komen kan,
te verwelkomen. Amen.