Kruistochtgebed 147

Afdrukken

‘God de Vader, toon barmhartigheid aan diegenen die Uw Zoon loochenen’

Zondag 20 april 2014   17.40u

O God, mijn Eeuwige Vader,
ik vraag U om barmhartigheid te tonen aan diegenen
die Uw Zoon loochenen.
Ik pleit voor de zielen van diegenen
die Uw profeten proberen te vernietigen.
Ik smeek om de bekering van de zielen
die voor U verloren gaan
en ik vraag dat U al Uw kinderen helpt om hun ziel voor te bereiden
en hun leven te beteren overeenkomstig Uw Goddelijke Wil,
in afwachting van de Tweede Komst van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.