Kruistochtgebed 151

Afdrukken

‘Om het geloof te verdedigen’

Donderdag 22 mei 2014   15.26u

O Moeder van God, Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van de Verlossing,
bid dat wij te allen tijde trouw blijven aan het ware Woord van God.
Bereid ons voor om het geloof te verdedigen,
de waarheid te handhaven en ketterij te verwerpen.
 
Bescherm al Uw kinderen in tijden van tegenspoed
en schenk ieder van ons de genaden om moedig te zijn
wanneer we uitgedaagd worden de waarheid te verwerpen
en Uw Zoon te verloochenen.
 
Bid, heilige Moeder van God,
dat ons de goddelijke tussenkomst gegeven wordt
om Christenen te blijven overeenkomstig het heilig Woord van God. Amen.