Kruistochtgebed 158

Afdrukken

‘Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie’

Zaterdag 28 juni 2014   15.03u

Om ervoor te zorgen dat jullie sterk, moedig, kalm en in vrede blijven terwijl jullie het kruis van Mijn Zoon op jullie schouders nemen, moeten jullie dit kruistochtgebed bidden. Voor velen van jullie, die het moeilijk vinden om te aanvaarden dat deze dingen gaan gebeuren, zal er een dag komen waarop jullie dit kruistochtgebed (158) driemaal per dag zullen bidden omdat de druk die jullie opgelegd zal worden om Mijn Zoon te verloochenen, overweldigend zal zijn.

Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad
van de nieuwe ene-wereldreligie, die niet van U komt.
Sta mij bij op mijn tocht naar de vrijheid,
langs het pad naar Uw Koninkrijk.
 
Laat mij met U verenigd blijven,
telkens wanneer ik gekweld en gedwongen word
om leugens te slikken,
die door Uw vijanden verspreid worden om zielen te verderven.
 
Help mij de vervolging te doorstaan,
om standvastig bij het ware Woord van God te blijven
tegen valse leerstellingen en andere heiligschennissen in,
die ik misschien gedwongen word te accepteren.
 
Neem mij, door de gave van mijn vrije wil,
op in het domein van Uw Koninkrijk
om mij in staat te stellen op te staan en de waarheid te verkondigen
wanneer deze als een leugen bestempeld zal worden.
 
Laat mij nooit wankelen, aarzelen of uit angst weglopen,
ondanks de vervolging.
Help mij om, zolang ik leef,
vastberaden en standvastig bij de waarheid te blijven. Amen.