Kruistochtgebed 162

Afdrukken

‘Om de zwakken en de onschuldigen te beschermen’ 

Donderdag 24 juli 2014   16.48u

O Almachtige Vader,
bescherm a.u.b. de zwakken en onschuldigen
die lijden door toedoen van diegenen met haat in hun hart.
Verlicht het lijden dat Uw arme, hulpeloze kinderen ondergaan.
 
Schenk hun allen de genaden die zij nodig hebben
om zich tegen Uw vijanden te beschermen.
Vervul hen met moed, hoop en naastenliefde
zodat zij het in hun hart kunnen opbrengen
om diegenen te vergeven, die hen kwellen.
 
Ik vraag U, lieve Heer, mijn Eeuwige Vader,
om diegenen te vergeven, die de levenswet trotseren
en help hen in te zien hoezeer hun handelwijze U beledigt
zodat zij hun gedrag kunnen verbeteren
en in Uw armen vertroosting zoeken. Amen.