Kruistochtgebed 164

Afdrukken

‘Vredesgebed voor de naties’

Zondag 24 augustus 2014   17.00u

Ik vraag dat jullie dit kruistochtgebed, het vredesgebed, elke dag voor jullie naties bidden.

O Jezus, breng mij vrede.
 
Breng vrede voor mijn natie en voor al die landen
die door oorlog en verdeeldheid verscheurd worden.
 
Zaai de zaden van vrede uit onder die versteende harten
die in naam van de gerechtigheid anderen leed berokkenen.
 
Schenk al Gods kinderen de genaden om Uw vrede te ontvangen
zodat liefde en harmonie kunnen gedijen,
zodat de liefde voor God zal zegevieren over het kwaad
en de zielen behoed kunnen worden voor het bederf van onwaarheden,
wreedheid en slechte ambities.
 
Laat de vrede heersen
over al diegenen die hun leven aan de waarheid van Uw heilig Woord wijden
en over diegenen die U helemaal niet kennen. Amen.