Kruistochtgebed 169

Afdrukken

‘Om de redding van diegenen die Christus verwerpen’

Donderdag 2 oktober 2014   23.15u

Liefste Jezus,
door Uw mededogen en barmhartigheid
smeek ik U om de redding van diegenen die U verworpen hebben,
die Uw bestaan loochenen,
die doelbewust tegen Uw Woord ingaan
en wier verbitterd hart hun ziel vergiftigd heeft
voor het Licht en de waarheid over Uw goddelijkheid.
 
Ontferm U over alle zondaars.
 
Vergeef diegenen die lasteren tegen de Heilige Drie-eenheid
en help mij om op mijn eigen manier en door mijn persoonlijke offers,
die zondaars in Uw liefdevolle armen te sluiten,
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 
Ik geef U mijn woord
dat ik U door mijn denken, mijn handelwijze en gesproken woord
zo goed ik kan zal dienen in Uw missie van redding. Amen.