Laatste kruistochtgebed 170

Afdrukken

‘Om het heilig Woord van God te handhaven’

Woensdag 8 oktober 2014   21.10u

Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed. Het is voor priesters bestemd. Ik vraag dat Mijn gewijde dienaren het dagelijks bidden.

O lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus.
Hou me vast.
Bescherm mij.
 
Houd mij in het Licht van Uw Aanschijn
als mijn vervolging heviger wordt,
terwijl mijn enige ‘zonde’ erin bestaat
de waarheid, het Woord van God te handhaven.
 
Help mij de moed te vinden
om U te allen tijde trouw te dienen.
 
Schenk mij Uw moed en Uw kracht
terwijl ik, om Uw Leer te verdedigen, het fel verzet bestrijd.
 
Verlaat mij nooit, Jezus, in mijn tijd van nood,
en voorzie mij van alles wat ik nodig heb om U te blijven dienen
door de toediening van de Heilige Sacramenten
en de uitreiking van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed door het Heilig Misoffer.
 
Zegen mij, Jezus.
Vergezel me.
Verblijf in mij.
Blijf bij me. Amen.