Kruistochtgebed 13

Afdrukken

’Gebed dat vraagt om kwijtschelding’

Zondag 11 december 2011   15.33u

Kinderen, Mijn plechtige belofte aan al diegenen onder jullie die namens Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mij een beroep doen om jullie broeders en zusters te redden, is dat hen onmiddellijk kwijtschelding verleend zal worden. Bijzondere genaden zullen gegeven worden aan ieder van jullie die zich ertoe verbindt om een volle maand te bidden voor hun ziel. Ik verzoek jullie het volgende te bidden:

O Hemelse Vader,
door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red a.u.b. al diegenen
die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.
 
Overspoel hun ziel, lieve Vader,
met Uw blijken van liefde.
 
Ik smeek U, Hemelse Vader,
verhoor mijn gebed
en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.
 
Sta hen door Uw barmhartigheid toe
om als eerste het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te betreden. Amen.