Kruistochtgebed 20

Afdrukken

‘Belet dat de Antichrist de wereld vernietigt’

Donderdag 19 januari 2012   20.30u

O, God de Vader,
in naam van Uw dierbare Zoon roep ik U aan
om de Antichrist te verhinderen
de zielen van Uw kinderen in de val te lokken.
 
Ik smeek U, Almachtige Vader,
om hem te beletten Uw kinderen terreur op te leggen.
 
Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen
en ik vraag U om U te ontfermen over deze arme zielen
die tegenover hem machteloos zullen staan.
 
Luister naar mijn gebed, lieve Vader,
en behoed al Uw kinderen voor dit verschrikkelijk kwaad. Amen.