Kruistochtgebed 29

Afdrukken

‘Vrijwaar de uitoefening van het christelijk geloof’ 

Zondag 12 februari 2012   10.30u

O mijn Heer Jezus Christus,
ik smeek U om Uw Heilige Geest uit te storten over al Uw kinderen.
Ik smeek U om diegenen te vergeven die in hun ziel U haat toedragen.
 
Ik bid dat de atheïsten hun versteende hart openen
tijdens Uw grootse barmhartigheid
en dat Uw kinderen,
die U liefhebben,
U waardig kunnen vereren
om boven alle vervolging uit te stijgen.
 
A.u.b., vervul al Uw kinderen met de gave van Uw Geest
opdat zij zich moedig kunnen oprichten
en leid Uw strijdmacht
in de laatste strijd tegen Satan, zijn demonen
en al die zielen die slaaf zijn van zijn bedrieglijke beloftes. Amen.