Kruistochtgebed 30

Afdrukken

God de Vader: ‘Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden’

Dinsdag 14 februari 2012    18.00u

O mijn Eeuwige Vader,
God, de Schepper van het heelal,
In naam van Uw dierbare Zoon
smeek ik U om ervoor te zorgen
dat wij U meer liefhebben.
 
Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn
in tijden van tegenspoed.
Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen
als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.
 
Verzacht het hart van de onreine zielen.
Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde
zodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen
in het Paradijs op aarde
dat U liefdevol voor ons geschapen hebt
overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen.