Kruistochtgebed 33

Afdrukken

‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

Maandag 20 februari 2012   0.20u

God de Vader vraagt dat iedereen dit Zegel aanneemt als bescherming, voor ieder van ons en onze families, gedurende de toekomstige moeilijke tijd waarin we zullen moeten leven.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
 
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
 
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
 
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
 
Ik houd van U, lieve Vader.
 
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.