Kruistochtgebed 39

Afdrukken

‘Help de zielen zich voor te bereiden op het Nieuw Paradijs’ 

Woensdag 21 maart 2012   20.30u

O Jezus, mijn geliefde Redder,
ik vraag U om mij te bekleden met Uw Heilige Geest
zodat ik met gezag over Uw Allerheiligste Woord kan spreken
om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
 
Ik smeek U, Heer Jezus,
om alle genaden die ik nodig heb
zodat ik, waar ik ook ga,
de hand kan uitsteken naar alle godsdiensten,
geloofsovertuigingen en nationaliteiten.
 
Help mij om te spreken met Uw tong,
om arme zielen te kalmeren door Uw lippen,
en om alle zielen te beminnen met de bijzondere Goddelijke Liefde
die uit Uw Heilig Hart stroomt.
 
Help mij de zielen, die U zo nauw aan het Hart liggen, te redden.
En sta mij toe om U te troosten, lieve Jezus,
wanneer de verdwaalde zielen Uw barmhartigheid blijven afwijzen.
 
Jezus, ik ben niets zonder U
maar met Uw edelmoedige hulp zal ik in Uw naam strijden
om te helpen heel de mensheid te redden. Amen.