Kruistochtgebed 41

Afdrukken

‘Gebed voor de zielen van de niet-gelovigen’

Zondag 25 maart 2012   15.30u

O mijn Jezus,
help Uw arme kinderen
die blind zijn voor Uw belofte van redding.
 
Ik smeek U om,
met de hulp van mijn gebeden en lijden,
de ogen van de niet-gelovigen te openen
zodat zij Uw tedere liefde kunnen zien
en zich om bescherming in Uw heilige armen storten.
 
Help hen de waarheid in te zien
en om vergeving te zoeken voor al hun zonden
zodat zij gered kunnen worden
en als eerste de poorten van het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.
 
Ik bid voor deze arme zielen
 – waaronder mannen, vrouwen en kinderen –
en verzoek U dringend om hen te ontslaan van hun zonden. Amen.