Kruistochtgebed 42

Afdrukken

‘Vastengebed om de ene-wereldmunt tegen te houden’ 

Dinsdag 27 maart 2012   18.00u

O Allerhoogste God,
ik bied U mijn geschenk van vasten aan
opdat U de greep van het kwaad in de wereld,
gepland om mijn land te beroven van voedsel
met inbegrip van het brood des levens,
een halt zult toeroepen.
 
Aanvaard mijn offer
en luister naar mijn smeekbeden voor de andere naties
om hen het leed te besparen dat door de Antichrist gepland wordt.
 
Behoed ons, Lieve Heer,
voor deze verdorvenheid en bescherm ons geloof
zodat wij U kunnen vereren met de vrijheid die wij nodig hebben
om U, voor eeuwig en altijd, te beminnen en aanbidden. Amen.