Kruistochtgebed 46

Afdrukken

‘Bevrijd mij van de ketenen van Satan’

Vrijdag 20 april 2012   15.45u

O Jezus, ik ben verdwaald.
Ik ben verward en voel me een gevangene.
Gevangen in een web waaruit ik niet kan ontsnappen.
 
Ik vertrouw erop dat U, Jezus, mij te hulp komt
en mij bevrijdt van de ketenen van Satan en zijn demonen.
 
Help mij want ik ben verdwaald.
 
Ik heb Uw liefde nodig
om mij de kracht te geven in U te geloven en op U te vertrouwen
zodat ik gered kan worden van dit kwaad
en het licht mij getoond kan worden
waardoor ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden. Amen.