Kruistochtgebed 48

Afdrukken

‘Gebed om de genade om de Tweede Komst van Christus te verkondigen’ 

Zondag 22 april 2012   15.30u

O mijn Jezus,
Verleen mij de genade
om Uw heilig Woord te verkondigen aan de hele mensheid
zodat de zielen gered kunnen worden.
 
Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dienaar,
opdat Uw heilig Woord gehoord en aanvaard kan worden,
vooral door die zielen
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 
Help mij om Uw Heilige Wil te allen tijde te eerbiedigen
en om diegenen, die de hand van Uw barmhartigheid weigeren,
nooit te beledigen of te veroordelen. Amen.